top of page

ул."Люляк" № 17, гр.Русе, България

Тел:  082 831 831

СТАЦИОНАР

Стационарът е място, където се настаняват пациенти за интензивно болнично лечение.Ние предлагаме специализирано лечение за животни, които се нуждаят от интензивни грижи, както  и за животни, при които не е възможно домашно лечение. Всеки пациент е настанен в индивидуален бокс, съобразен с неговият вид размер и нужда. Инфузията (вкарване на лекарство по венозен път) се извършва със специализирана апаратура, с която се регулира скоростта и времето за вливане , което е особено важно за правилното и ефикасно лечение. Клиниката разполага със специализиран стационар за интензивно лечение на болни животни или пост-оперативни случаи. Стационарът е под постоянно лекарско наблюдение.

bottom of page