top of page

ул."Люляк" № 17, гр.Русе, България

Тел:  082 831 831

ФИЗИОТЕРАПИЯ

В клиниката се извършват процедури като лазеротерапия и УВЛ терапия при трудно и бавно зарастващи стари рани. Тези методи са доказано полезни при такъв тип рани. Освен това  в клиниката се извършва пост-оперативна физиотерапия след ортопедични операции за раздвижване на крайници  с цел по-бързо и правилно оздравяване.

bottom of page